☰ MENU......... ..

 

1.ล้างด้วยปั้มแรงดันสูง

แอร์ผนังด้วยปั้มแรงดันสูง ฟรีน้ำยา ราคา
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu 500
ล้างแอร์ ผนัง18,000 btu 500
ล้างแอร์ ผนัง 24,000 btu 500
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu 800
แอร์แขวน ราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu 800
ล้างแอร์แขวน 24,000 btu 900
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu 1,000
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu 1,400
ล้างแอร์แขวน 60,000 bu 1,900

2.ล้างด้วยน้ำยา

ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยา ราคา
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu 900
ล้างแอร์ ผนัง 18,000 btu 1,000
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu 1,200
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu 1,500
ล้างน้ำยาแอร์แขวน ราคา
ล้างแอร์แขวน 18,000 btu 1,500
ล้างแอร์แขวน 25,000 btu 1,800
ล้างแอร์แขวน 36,000 btu 2,500
ล้างแอร์แขวน 48,000 btu 3,000
ล้างแอร์แขวน 60,000 bu 3,500

3.ตัดล้าง

ราคาล้างแอร์ผนัง ฟรีน้ำยา ราคา
ล้างแอร์ ผนัง 13,000 btu 1,800
ล้างแอร์ ผนัง18,000 btu 2,200
ล้างแอร์ ผนัง 25,000 btu 2,500
ล้างแอร์ ผนัง 36,000 btu 3,500
ราคาล้างแอร์แขวน ราคา
ล้างแอร์ แขวน 18,000 btu 2,800
ล้างแอร์ แขวน 25,000 btu 3,000
ล้างแอร์ แขวน 36,000 btu 4,000
ล้างแอร์ แขวน 48,000 btu 4,500
ล้างแอร์ แขวน 60,000 btu 5,000

1.ผนัง

ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
ผนัง13,000 btu   2800
ผนัง18,000 btu   3000
ผนัง24,000 btu   3,500
ผนัง36,000 btu   4,500

2.แอร์แขวนและตู้ตั้ง

ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ รับประกัน 3 เดือน
    ราคา
แขวน13,000 btu   4,000
แขวน18,000 btu   4,500
แขวน24,000 btu   5,000
แขวน30,000 btu   5,500
แขวน40,000 btu   6,500
แขวน50,000 btu   7,000
แขวน60,000 btu   8,500

3.แอร์สี่ทิศทาง

ราคานี้ท่อน้ำยา 4เมตร สายไฟ 10 เมตร รวมขาแขวน แต่ไม่รวมรางครอบท่อ แอร์สี่ทิศทาง รับประกัน 3 เดือน
    ราคา
13,000 btu   5,000
18,000 btu   5,500
24,000 btu   6,000
30,000 btu   6,500
40,000 btu   7,500
50,000 btu   8,000
60,000 btu   9,500

1.ถอดแอร์ผนัง

ผนัง13,000 btu 500
ผนัง 18,000 btu 500
ผนัง 24,000 btu 600
ผนัง 36,000 btu 700

2.ถอดแอร์แขวนและตู้ตั้ง

แขวน 13,000 btu 700
แขวน 18,000 btu 800
แขวน 24,000 btu 1,000
แขวน 36,000 btu 1,200
แขวน 60,000 btu 1,500

3.ถอดแอร์สี่ทิศทาง

สี่ทิศทาง 13,000 btu 1,000
สี่ทิศทาง 18,000 btu 1,200
สี่ทิศทาง 24,000 btu 1,400
สี่ทิศทาง 36,000 btu 1,600
สี่ทิศทาง 60,000 btu 1,800

แอร์ผนัง

ราคาย้ายแอร์ผนัง
แอร์ ผนัง 13,000 btu 1,500
แอร์ ผนัง 18,000 btu 1,800
แอร์ ผนัง 24000 btu 2,000
แอร์ ผนัง 36000 btu 3,000

แอร์แขวนและตู้ตั้ง

ราคาย้ายแอร์แขวน
แอร์ 18,000 btu 2,000
แอร์ 25,000 btu 2,500
แอร์ 36000 btu 3,000
แอร์ 48000 btu 3,500
แอร์ 60000 btu 4,000
   
   

แอร์สี่ทิศทาง

แอร์สี่ทิศทาง ราคา
แอร์ สี่ทิศทาง 18,000 btu 2,500
แอร์ สี่ทิศทาง 25,000 btu 3,000
แอร์ สี่ทิศทาง 36,000 btu 3,500
แอร์ สี่ทิศทาง 48,000 btu 4,000
แอร์ สี่ทิศทาง 60,000 btu 4,500

แอร์ผนัง

น้ำยา r22 r32 r410
9,000 btu 1,800 2,300 2,500
13,000 btu 1,200 2,300 2,500
18,000 btu 2,000 2,500 3,000
24,000 btu 3,000 3,500 3,800
36,000 btu 3,500 4,500 5,500
       

แอร์แขวนและตู้ตั้ง

น้ำยา r22 r32 r410
9,000 btu 1,800 2,300 2,500
13,000 btu 1,200 2,300 2,500
18,000 btu 2,000 2,500 3,000
24,000 btu 3,000 3,500 3,800
36,000 btu 3,500 4,500 5,500
60,000 btu 4,500 5,500 7,500

แอร์สี่ทิศทาง

น้ำยา r22 r32 r410
9,000 btu 1,800 2,300 2,500
13,000 btu 1,200 2,300 2,500
18,000 btu 2,000 2,500 3,000
24,000 btu 3,000 3,500 3,800
36,000 btu 3,500 4,500 5,500
60,000 btu 4,500 5,500 7,500

แอร์ผนัง

  ราคา ฟรี
ผนัง 13,000 btu 6,000 น้ำยา
ผนัง 18,000 btu 7,000 น้ำยา
ผนัง 24,000 btu 9,000 น้ำยา

แอร์แขวนและตู้ตั้ง

  ราคา ฟรี
แขวน13,000btu 7,000 น้ำยา
แขวน18,000btu 8,000 น้ำยา
แขวน25,000 btu 9,500 น้ำยา
แขวน36,000btu 13,000 น้ำยา

แอร์สี่ทิศทาง

  ราคา ฟรี
แขวน13,000btu 9,000 น้ำยา
แขวน18,000btu 11,000 น้ำยา
แขวน25,000 btu 14,500 น้ำยา
แขวน36,000btu 17,000 น้ำยา

คอมเพลสเซอร์ใช้น้ำยา R22

R22 มือสอง ใหม่
9,000 btu 3,500 5,800
13,000 btu 4,500 6,000
18,000 btu 5,800 7,800
24,000 btu 7,500 9,500
36,000 btu 8,500 12,500
36,000 btu Scroll 10,500 14,500

คอมเพลสเซอร์ใช้น้ำยา R32

R32 มือสอง ใหม่
9,000 btu 3,300 6,000
13,000 btu 4,800 6,500
18,000 btu 6,000 7,800
24,000 btu 8,000 10,000
36,000 btu 9,500 13,500
36,000 btu Scroll 11,500 15,500

คอมเพลสเซอร์ใช้น้ำยา R410

R410 มือสอง ใหม่
9,000 btu 4,000 6,300
13,000 btu 5,000 6,500
18,000 btu 6,800 8,800
24,000 btu 8,500 10,500
36,000 btu 10,000 14,500
36,000 btu Scroll 12,000 16,500

แคปสตาร์ทคอมเพลสเซอร์

  ราคา
9,000 btu 1,200
13,000 btu 1,200
18,000 btu 1.500
24,000 btu 1,800
36,000 btu 1,800

แคปสตาร์ทคอมมอเตอร์

9,000 btu ผนัง/แขวน 800
13,000 btu ผนัง/แขวน 800
18,000 btu ผนัง/แขวน 800
24,000 btu ผนัง/แขวน 800
36,000 btu แขวน/ผนัง 800
หมายเหตุ เเอร์ขนาดใหญ่บีทียูสูงต้องใช้มอเตอร์ 2 ตัว ฉะนั้นต้องใช้เเค๊ป 2 ตัว

มอเตอร์คอยล์ร้อน

    ราคา
9,000 btu ผนัง/แขวน 1,800
13,000 btu ผนัง/แขวน 1,800
18,000 btu ผนัง/แขวน 2,000
24,000 btu ผนัง/แขวน 2,500
36,000 btu ผนัง/แขวน 3,500
หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้ แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คของจากศูนย์

มอเตอร์คอยล์เย็น

9,000 btu แขวน 1,800
13,000 btu แขวน 1,800
18,000 btu แขวน 2,300
24,000 btu แขวน 2,500
36,000 btu แขวน 3,500
หมายเหตุ ราคานี้คือมอเตอร์เทียบรุ่นใช้แทนกันได้ แต่ถ้ามียี่ห้อต้องเช็คราคาจากศูนย์

ระบบไฟ 220 v

24,000 btu 220 V 1,200
36,000 btu 220 V 1,500

ระบบไฟ 380 v

48,000 btu 380 V 2,500
60,000 btu 380 V 3,500

**หมายเหตุ ค่าบริการที่เป็นอะไหล่ เป็นอุปกรณ์ ที่ทางร้านและทางศูนย์ไม่รับประกันแต่ทางเรายินดีรับประกันให้ลูกค้า 1เดือน แต่ถ้าลูกค้าต้องการรับประกันเพิ่ม 1 ปีราคาค่าเปลี่ยนซ่อม เพิ่มขึ้น 20%

×

ผลงานทีมช่างทุกพื้นที่ ทั่วไทย facebook
กรุงเทพ ปริมณฑล ทั่วทุกภาค ตจว.
บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ
1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170
โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822