☰ MENU......... ..

ราคาแอร์แขวน

คลิ๊กเลื่อกตามยี่ห้อที่ท่านต้องการ


ราคาแอร์ไดกิ้นรุ่นตั้งแขวน

1.รุ่น FHNQ แขวนใต้ฝ้า เบอร์ 5 (รีโมท ไร้สาย/มีสาย:ราคาเท่ากัน) ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่น FHNQ
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHNQ13NV2S #5 / RNQ13NV2S 14,175 23,800
FHNQ18NV2S #5 / RNQ18NV2 18,000 28,700
FHNQ24NV2S #5 / RNQ24NV2S 24,200 37,000
FHNQ30NV2S #5 / RNQ30NV2S/Y2S 30,500 43,900
FHNQ36NV2S#5 / RNQ36NV2S/Y2S 37,500 48,700
FHNQ24MV2S / RNQ24MV2S 24,000 34,400
FHNQ30MAV2S / RNQ30MV2S (220v/380v) 30,000 40,800
FHNQ36MAV2S / RNQ36MV2S (220v/380v) 36,000 45,200
FHNQ42MV2S / RNQ42MY2S (380v) 42,000 51,700
FHNQ48MV2S / RNQ48MY2S (380v) 48,000 59,000
FHRN55CXV1S / RR55DXY1S (380v) 55,000 64,800
2.รุ่นFHFC INVERTER แขวนใต้ฝ้า No.5 รีโมท ไร้สาย/มีสาย (ไร้สายเพิ่ม 3,100 บาท) ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่น FHFC
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHFC13DV2S / RZFC13DV2S 13,600 27,500
FHFC18DV2S / RZFC18DV2S 18,000 31,800
FHFC24DV2S / RZFC24DV2S 24,000 38,200
FHFC30DV2S / RZFC30DV2S /Y2S 30,000 45,600
FHFC36DV2S / RZFC36DV2S /Y2S 36,000 51,900
FHFC42DV2S / RZFC42DV2S 42,600 55,700
FHFC48DV2S / RZFC48DV2S 48,000 60,800
3.รุ่น FHA INVERTER แขวนใต้ฝ้าNo.5 รีโมท ไร้สาย/มีสาย (ไร้สายเพิ่ม 1,800 บาท) ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่น FHA
Model BTU ราคาติดตั้ง
FHA13BV2S / RZF13CV2S #5 13,040 30,800
FHA18BV2S / RZF18CV2S #5 18,010 35,400
FHA24BV2S / RZF24CV2S #5 24,010 41,900
FHA30BV2S / RZF30CV2S/Y2S #5 30,070 49,200
FHA36BV2S / RZF36CV2S/Y2S #5 36,600 55,400
FHA38BV2S / RZF38CV2S/Y2S #5 38,600 59,200
FHA42BV2S / RZF42CV2S/Y2S 42,000 60,600
FHA48BV2S / RZF48CV2S/Y2S 48,000 67,100


ราคาแอร์มิตซูบิชิรุ่นตั้งแขวน

1.รุ่น PC แบบแขวนใต้ฝ้า FIX SPEED (R-410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นPC
Model BTU ราคาติดตั้ง
PC-P18KAKL 17,400 32,800
PC-P24KAKL 22,500 37,500
PC-P30KAKL 28,300 41,100
PC-P36KAKL 35,500 46,300
PC-P42KAKL 42,300 53,000
PC-P48KAKL 45,000 58,500
2.รุ่น PCY แขวนใต้ฝ้า STANDARD INVERTER (น้ำยา R-32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นPCY
Model BTU ราคาติดตั้ง
PCY-SM13KAL 13,989 32,700
PCY-SM18KAL 18,084 36,900
PCY-SM24KAL 25,249 41,200
PCY-SM30KAL 30,026 45,500
PCY-SM36KAL 36,167 53,800
PCY-SM42KAL 42,000 61,700
PCY-SM48KAL 48,000 68,600


ราคาแอร์แคเรียร์รุ่นตั้งแขวน

1.รุ่น FDE ตั้ง/แขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย รูปร่างสวยโค้งมน รับประกันอะไหล่ 1 ปี คอม 5 ปี (น้ำยา R-32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่น42FDE
Model BTU ราคาติดตั้ง
42FDE004-R1 / 38FDE012-R1 12800 21,800
42FDE006-R1 / 38FDE018-R1 18800 26,900
42FDE008-R1 / 38FDE025-R1 25800 30,600
42FDE010-R1 / 38FDE030-R1 30500 39,800
42FDE012-R1 / 38FDE036-R1 37000 43,500
42FDE012-R3 / 38FDE0436-R3 36200 44,600
42FDE014-R3 / 38FDE040-R3 40000 48,300
42FDE015-R3 / 38FDE044-R3 44000 48,900
42FDE016-R3 / 38FDE048-R3 48000 50,500
42FCE020-S3 / 38FCE060-S3 60000 58,200
2.รุ่น TSF แขวน เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ทำงานเงียบ รูปร่างสวยเรียบ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R-410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นTSF
Model BTU ราคาติดตั้ง
42TSF0131CP #5 / 38TSF0131A1 13000 24,300
42TSF0181CP #5 / 38TSF0181A1 18100 27,900
42TSF0241CP #5 / 38TSF0241A1 24200 31,500
42TSF0301CP #5 / 38TSF0301A1 30000 38,900
42TSF0361CP #5 / 38TSF0361A1 36100 42,600
42TSF0361CP #5 / 38TSF0361A3 (380V) 36100 43,400
42TSF0401CP #5 / 38TSF0401A1 40200 47,100
42TSF0401CP #5 / 38TSU0401A3 (380V) 40200 47,800
42TBU0481CP / 38TSU0481A3 (380V) 51500 49,500
42TBU0601CP / 38TSU0601A3 (380V) 60000 55,800
3.รุ่น TSV แขวน INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R-410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นTSV
Model BTU ราคาติดตั้ง
42TSV0132CP #5 / 38TSV0132A1 13600 28,400
42TSV0182CP #5 / 38TSV0182A1 18911 31,200
42TSV0242CP #5 / 38TSV0242A1 23286 35,800
42TSV0362CP #5 / 38TSV0362A1 34300 48,100
42TSV0362CP #5 / 38TSV0362A13 34300 48,100
42TSV0402CP #5 / 38TSV0402A3 39200 52,800
42TSV0402CP1 #5 / 38TSV0402A1 39200 52,900
42TSV0482CP #5 / 38TSV0482A3 48100 56,900
4.รุ่น TGV แขวน INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ทำงานเงียบ รูปร่างสวยเรียบ ประหยัดไฟ 30% รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (น้ำยา R-32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่น42TGV
Model BTU ราคาติดตั้ง
42TGV0131CP / 38TGV0131A1 13300 30,700
42TGV0181CP / 38TGV0181A1 18100 33,700
42TGV0241CP / 38TGV0241A1 24200 38,600
42TGV0251CP / 38TGV0251A1 25000 45,800
42TGV0301CP / 38TGV0301A1 30000 50,000
42TGV0361CP / 38TGV0361A1 36000 52,800
42TGV0361CP / 38TGV0361A3 36000 52,800
42TGV0391CP / 38TGV0391A3 38500 56,900
42TGV0401CP / 38TGV0401A3 40200 58,000
42TGV0401CP / 38TGV0401A3 40200 58,000
42TGV0481CP / 38TGV0481A3 48000 61,800
42TGV0601CP / 38TGV0601A3 60700 69,900


ราคาแอร์ไซโจรุ่นตั้งแขวน

1. รุ่นแอร์ ตั้ง/แขวน SUE รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึ้น-ลง ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R32 )
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นSUE
Model BTU ราคาติด
SUE R32 - 13 #5 15,425 20,600
SUE R32 - 18 #5 20,211 24,400
SUE R32 - 25 #5 26,394 29,000
SUE R32 - 30 #5 30,828 36,300
SUE R32 - 30T #5 (380v) 30,943 39,800
SUE R32 - 33 #5 33,893 40,300
SUE R32 - 33T #11(380v) 33,100 43,300
SUE R32 - 36 #5 36,557 41,700
SUE R32 - 36T #5 (380v) 36,815 45,200
SUE R32 - 40 #5 40,472 49,000
SUE R32 - 40T #5 (380v) 40,423 52,600
SUE R32 - 44 (380v) 44,000 53,200
SUE R32 - 52 (380v) 52,000 60,600
SUE R32 - 60 (380v) 60,000 63,200
2.รุ่น ตั้ง/แขวน INVERTER SSU รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 ฟอกโอโซน Turbo APS ประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (น้ำยา R32 )
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นInverter ssu
Model BTU ราคาติด
Inverter ssu R32 -13 #5 13,089 24,100
Inverter ssu R32 -18 #5 19,011 28,900
Inverter ssu R32 -25 #5 26,449 33,500
Inverter ssu R32 -30 #5 31,065 41,100
Inverter ssu R410A -30T (380v) 31,283 43,600
Inverter ssu R32 -36 #5 37,017 46,400
Inverter ssu R410A-36T (380v) 36,821 48,400
Inverter ssu R32 -48 48,000 59,200
Inverter ssu R410A-48T (380v) 48,000 61,700
Inverter ssu R32 -60 60,100 73,700
Inverter ssu R410A-60T (380v) 60,100 75,700


ราคาแอร์เซ็นทรัลรุ่นตั้งแขวน

1.ตั้ง/แขวน รุ่น EFN เบอร์ 5 (มอก.) รีโมทมีสาย ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไร้สายรุ่น เพิ่ม 300 บาท)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นEFN
Model/CCS-410EFN.. BTU ราคาติด
CFH-410EFN13 12,750 21,600
CFH-410EFN15 15,100 25,900
CFH-410EFN18 18,560 26,500
CFH-410EFN25 25,871 30,000
CFH-410EFN28 28,352 36,800
CFH-410EFN30 30,870 38,200
CFH-410EFN33 33,160 41,300
CFH-410EFN36 36,240 43,300
CFH-410EFN40 40,944 52,500
ระบบไฟฟ้า 380/3/50
CFH-410EFN36 36,295 46,700
CFH-410EFN40 40,944 54,500
2.ตั้ง/แขวน (มอก.) รีโมทมีสาย ประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (ไร้สายเพิ่ม 300 บ.) (R410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นCCS
Model/CCS410ES.. BTU ราคาติด
CFH-ES09-12 9,212 18,100
CFH-ES09-12 12,283 18,800
CFH-ES16-20 16,377 21,200
CFH-ES16-20 18,424 22,600
CFH-ES16-20 20,130 24,000
CFH-ES25-29 25,590 26,700
CFH-ES25-28 27,637 28,100
CFH-ES30 30,367 32,500
CFH-ES33-36 33,438 35,100
CFH-ES33-36 36,508 36,500
CFH-ES38(2FAN) 38,214 41,500
CFH-ES41(2FAN) 40,944 46,600
CFH-ES41(2FAN) 44,015 48,700
CFH-ES41(2FAN) 48,109 50,400
CFH-ES56)(2FAN) 56,298 54,300
CFH-ES56)(2FAN) 60,051 55,300


ราคาแอร์อามิน่ารุ่นตั้งแขวน

1.รุ่นตั้ง/แขวน SK-B เบอร์ 5 เคลื่อบสารไมโครแบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง ฟอกอากาศ รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท) (R32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นSK-B
Model/ KC..BA-RSVKE BTU ราคาติด
SK13BA-MNVKE 13,000 22,100
SK18BA-MNVKE 19,000 26,000
SK24BA-MNVKE 26,000 30,000
SK30BA-MNVLE 31,000 36,800
SK36BA-MNVKE 37,200 41,800
SK36B-MNVJE(380V) 36,500 43,200
SK40A-MNVJE(380V) 40,000 47,800
SK44B-MNVJU(380V) 44,000 45,400
SK48B-MNVJU(380V) 48,000 47,900
SK54B-MNVJU (380V) 53,739 52,500
2.รุ่นตั้ง/แขวนSK-Aเคลือบสารไมโครเบน รีโมทไร้สาย พร้อมมอเตอร์สวิง ฟอกอากาศประกันคอม5ปี อะไหล่2ปี(มีสายเพิ่ม 300 บาท)(R-410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นSK-A
Model/KC..A-RSVKM BTU ราคาติด
SK30A-MNVKM 30,000 31,500
SK36A-MNVKM 36,200 34,500
SK36A-MNVKM/(380V) 36,200 35,900
SK44A-MNVKU/(380V) 44,000 43,400
SK48A-MNVKU/(380V) 48,000 45,900
SK48A-MNVKU/(380V) 48,000 49,000
SK54A-MNVKU/(380V) 54,000 51,500
SK60A-MNVLU/(380V) 60,000 53,600
SK60A-MNVLU(380V) 60,000 55,800
3.รุ่นตั้ง/แขวน SRV INVERTER รีโมทไร้สาย เบอร์5 เคลือบสารไมโครเบน รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง ฟอกอากาศรับประกันคอม5ปี อะไหล่2ปี (มีสายเพิ่ม 300 บาท) (ตั้งแต่36000BTU แขวนเท่านั้น)(R-32)
Model/KCV..B-RSVKE BTU ราคาติด
SRV13B-MNVKE 13,000 27,400
SRV18B-MNVKE 18,100 31,300
SRV24B-MNVKE 26,000 33,800
SRV30B-MNVKE 30,000 41,400
SRV33B-MNVKE 34,200 42,700
SRV36B-MNVKE 36,500 44,200
SRV36B-MNVKE(380V) 36,500 53,600
SRV40B-MNVKE 40,900 51,300
SRV40B-MNVKE(380V) 40,900 57,100
SRV48B-MNVKU(380V) 48,000 66,900
SRV54B-MNVKU(380V) 53,739 71,500


ราคาแอร์อิมิเน้นท์รุ่นตั้งแขวน

1.รุ่นตั้งเเขวน มาตรฐาน-มอก. รีโมทไร้สาย-ไม่สวิง
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นAR
Model BTU ราคาติดตั้ง
AR12F/ER12FDT 12,624 20,900
AR18F/ER18FDT 18,083 24,100
AR25F/ER25FDT 25,248 27,100
AR30F/ER30FDT 30,025 31,100
AR33M/ER33MDT 33,096 34,600
AR33MT/ER33MTDT 33,096 37,200
AR36M/ER36MDT 36,167 36,600
AR36MT/ER36MTDT 36,167 39,100
AR38M/ER38MDT 38,214 43,500
AR38MT/ER38MTDT 38,214 44,700
AR40M/ER40MDT 40,261 45,200
AR40MT/ER40MTDT 40,261 46,300
AR44MT/ER44MTDT 44,356 48,600
AR48MT/ER48MTDT 48,109 49,600
AR60MT/ER60MTDT 60,051 53,700
รุ่นตั้ง-เเขวน #5 รีโมทไร้สาย+สวิง
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นAER
Model BTU ราคาติดตั้ง
AER12F/EER12F 13,000 22,300
AER18F/EER18F 18,800 25,800
AER24F/EER24F 24,000 30,500
AER28F/EER28F 28,000 34,500
AER30F/EER30F 30,000 38,500
AER33M/EER33M 33,400 40,200
AER33MT/EER33MT 33,400 43,500
AER36M/EER36M 36,100 44,000
AER36MT/EER36MT 36,100 46,800
AER38M/EER38M 38,300 47,200
AER38MT/EER38MT 38,300 49,100
AER40M/EER40M 40,944 52,200
AER40MT/EER40MT 40,944 55,000


ราคาแอร์เทรนรุ่นตั้งแขวน

1.รุ่นตั้ง/แขวนDewy Series เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย กระจายลมด้านหน้าและด้านบน ออโต้สวิง ประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นDewy Seriesเบอร์5
Model/TTKE..KB5 BTU ราคาติด
MCXE12KB5 12,700 23,300
MCXE18KB5 19,200 29,000
MCXE24KB5 25,000 33,700
MCXE30KB5 30,000 41,100
MCXE36KB5 37,000 45,900
MCXE36KB5(380V) 37,000 47,500
MCXE42KB5(380V) 40,000 52,400
2.รุ่นตั้ง/แขวนDewy Series รีโมทไร้สายหรือมีสาย กระจายลมด้านหน้าและด้านบน ออโต้สวิง ประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R32)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นDewy Series
Model/TTKE..KB BTU ราคาติด
MCXE30KB/ 30,000 37,700
MCXE36KB/ 36,000 42,200
MCXE36KB/(380) 36,000 43,100
MCXE42KB/(380) 42,000 48,400
MCXE48KB/(380) 48,000 53,900
MCXE60KB/(380) 60,000 60,300
3.รุ่นตั้ง/แขวน IRIS INVERTER เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย กระจายด้านบน ออโต้สวิง ประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-410)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นIRIS
Model/TTKA..SB5 BTU ราคาติด
MYXA12SB5 13,000 26,400
MYXA18SB5 19,100 32,200
MYXA24SB5 25,200 37,400
MYXA30SB5 31,000 47,100
MYXA36SB5(380V) 36,500 52,800
MYXA42SB5(380V) 40,900 61,800
4.รุ่นตั้ง/แขวน New stylus เบอร์ 5 รีโมทไร้สายหรือมีสาย กระจายลมด้านหน้าและด้านบน ออโต้สวิง ประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นNew stylus
Model/TTKA..LB5 BTU ราคาติด
MCXA12GB5R 13,600 26,900
MCXA18GB5R 19,200 30,000
MCXA24GB5R 24,200 35,500
MCXA30GB5R 30,000 47,100
MCXA36GB5R 36,500 50,000
MCXA36GB5R(380V) 36,500 51,000
MCXA42GB5R(380V) 40,000 54,300
5.รุ่นตั้ง/แขวน CoolPus Series 5 เบอร์ 5 รีโมทมีสาย รับประกันคอมฯ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี (R-410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นCoolPus Series
Model/TTKA..LB5 BTU ราคาติด
MCXA12GHB5 13,600 25,800
MCXA18GHB5 19,500 29,400
MCXA24GHB5 24,000 34,500
MCXA30GHB5 30,000 47,100
MCXA36GHB5 37,000 49,900
MCXA36GHB5 380V 37,000 50,900
MCXA42GHB5 380V 40,000 54,700
MCXA42GHB5 380V 42,000 48,500
MCXA48GHB5 380V 48,000 55,100
MCXA60GHB5 380V 60,000 63,800


ราคาแอร์สตาร์แอร์รุ่นตั้งแขวน

1.รุ่นตั้งเเขวนรีโมทมีสาย เบอร์ 5 มอก. 2134-2553 มีเเผ่นฟอกอากาศ ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไรสาย เพิ่ม 500 บาท )(น้ำยาR32)
MODEL BTU ราคาติด
DCR5-400 / CE-125 12,500 20,300
DCR5-600 / CE-185 19,000 24,000
DCR5-800 / CE-245 25,000 28,900
DCR5-1000 / CR-305 30,407 33,600
DCR5-1200 / CR-365 35,412 42,300
DCR5-1202/CR-365-3(380V) 36,000 43,000
DCR5-1350/CR-405-3(380V) 40,000 45,700
2.รุ่นตั้งเเขวนรีโมทมรสาย รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมท เพิ่ม 500 บาท )(น้ำยา R410A)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นICN
MODEL BTU ราคาติด
ICN-400 /OEN12 12,500 20,300
ICN-600 /OEN18 18,700 22,500
ICN-800 /OEN25 25,900 27,300
ICN-1000 /OEN30 30,000 32,300
ICN-1100 /OEN33 33,100 33,700
ICN-1100 /OEN33-3(380V) 33,100 35,400
ICN-1200 /OEN36 36,200 36,100
ICN-1200 /OEN36(380V) 36,200 38,400
ICN-1500 /OEN45(SCL)(380V) 45,000 42,400
ICN-1600 /OEN48(SCL)(380V) 48,000 46,300
ICN-2000 /OEN56(SCL)(380V) 57,000 50,500
ICN-2000 /OEN60(SCL)(380V) 60,900 51,200


ราคาแอร์ยอร์ครุ่นตั้งแขวน

1.รุ่นตั้งเเขวน INTER INVERTER รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึ้น-ลง รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( รีโมทไร้สายเพิ่ม 700 บ. ) ( R410A )
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นINTER INVERTER
MODEL/YNFJY0..BAEFA BTU ราคาติด
YNFJXC013BA 13,350 29,300
YNFJXC018BA 19,230 34,600
YNFJXC024BA 26,470 40,600
YNFJXC030BA 32,310 52,200
YNFJXC036BA 36,260 54,700
YNFJXC036BA(380V) 37,030 56,700
YNFJXC040BA(380V) 40,944 62,000
YNFJXC048BA(380V) 48,000 74,500
YNFJXC055BA(380V) 55,000 78,800
2.รุ่นตั้งเเขวน BETA รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึ้น-ลง รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( รีโมทไร้สายเพิ่ม 700 บ. ) ( R410A )
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นฺBETA
MODEL/YIFFYC0..BAEFA BTU ราคาติด
YIFFXC012BAEFA 13,065 22,800
YIFFXC018BAEFA 18,740 28,800
YIFFXC025BAEFA 25,304 31,900
YIFFXC030BAEFA 31,649 38,500
YIFFXC036BAEFA 36,225 44,200
YIFFXC036BA(380V) 36,385 46,500
YIFFXC040BAEFB 40,668 49,200
YIFFXC040BA(380V) 40,944 50,600
3.รุ่นตั้ง/เเขวน TISI รีโมทไร้สาย ออโต้สวิง รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี ( รีโมทไร้สายเพิ่ม 1000 บาท ) ( R 410A )
MODEL/YFFE0.. BTU ราคาติด
YFFE012BX 12,500 21,500
YFFE018BX 18,000 27,000
YFFE025BX 25,000 31,700
YFFE032BX 32,000 37,400
YFFE036BX 36,000 42,900
YFFE036BX-380V 36,000 43,900
YFFE040BX-380V 40,000 46,000
YFFE040BX -380V 40,000 47,500
YFFE048BX-380V 48,000 53,800
YFFE052BX -380V 50,000 54,800


ราคาแอร์ยูนิแอร์รุ่นตั้งแขวน

1.รุ่นตั้ง / เเขวน เบอร์ 5 รีโมทมีสาย รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี ( รีโมทไร้สายเพิ่ม 400 บาท ) (เเผ่นฟอกอากาศคาร์บอน เพิ่ม 300 บาท )
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นUFV
MODEL/AFV-..F BTU ราคาติด
UFV-13F/AFV-13F( 32) 13,969 24,000
UFV-18F/AFV-18F( 32 ) 18,219 28,100
UFV-25F/AFV-25F( 32 ) 25,680 33,600
UFV-30F/AFV-301F( 32 ) 30,408 39,600
UFV-36F/AFV-361F( 32 ) 36,210 45,700
UFV-30A/(380V) (R410V) 30,045 44,900
UFV-36A/(380V) (R410V) 36,200 51,000
UFV-40F/AFV-401A(R410V) 40,000 54,900
UFV-40A/(380V) (R410V) 40,081 56,800
2.รุ่นตั้ง/เเขวน รีโมทมีสายออโต้สวิง รับประกันคอม 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิ่ม 550 บาท)
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกรุ่นDDF
MODEL BTU ราคาติด
DDF-400F/ACL-12F (32) 12,000 22,100
DDF-600F/ACL-18F (32) 18,000 26,700
DDF-800F/ACL-25F (32) 25,000 30,700
DDF-1000F/ACL-30F (32) 30,000 35,400
DDF-1200F/ACL-36F (32) 36,000 39,700
ระบบไฟฟ้า 380/3/500
DDF-1200A/ACL-363A ( R32 ) 36,000 42,600
DDF-1600A/ACL-403A ( R410A ) 41,000 48,600
DDF-1600A/ACL-50A ( R22 ) 50,000 54,100
DDF-2000A/ACL-60A ( R22 ) 60,000 59,300

  1. แถมขาแขวนไม่แถมรางครอบท่อ ถ้าต้องการใส่เมตรละ 200 บ.
  2. ฟรีสายไฟแอร์(220V) 15 เมตร เกินเมตรละ 70-90 บาท
  3. ไม่แถมสายไฟและเบรคเกอร์แอร์ 380V คิดเบรคเกอร์ 2,000 บาทสายไฟเมตรละ 180 บาท
  4. ฟรีท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 400-600 บ.(ใช่ท่อทองแดงอย่างหนา)

×

ผลงานทีมช่างทุกพื้นที่ ทั่วไทย facebook
กรุงเทพ ปริมณฑล ทั่วทุกภาค ตจว.
บริษัท ร้อยแปดแอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนญ
1/158 ซ.นพรัตน์ 3/3 แขวงศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม 10170
โทร 02-072-4646,02-061-3232,087-081-5691,086-086-9822